head

THULE Roofbox/Terzo Roofbox/inno Roofbox/Photo Gallarey

Thule:Base Racks:

th757 Unibarsal roof rack for pre-installed railings

th757

"Th757" is a foot that can be fixed to the most common roof rail.

Video

Video

Video

Video

Korea:

"th757"은 가장 일반적인 루프 레일에 고정 할 수있는 풋입니다.

china:

“Th757”是可以固定到最常見的車頂縱梁腳。

Malaysia:

"Th757" adalah kaki yang boleh ditetapkan untuk rel bumbung yang paling biasa.

Indnesia:

"Th757" adalah kaki yang bisa diperbaiki dengan roof rail yang paling umum.

Filipino:

"Th757" ay isang paa na maaaring maayos sa mga pinaka-karaniwang roof rail.

Vietnam:

"Th757" là một chân có thể được cố định với đường sắt mái phổ biến nhất.

Thailand

"Th757" เป็นเท้าที่สามารถได้รับการแก้ไขไปยังหลังคารถไฟที่พบบ่อยที่สุด

Rusia

"Th757" является нога, которая может быть прикреплена к наиболее общим рейлинге.